A  A+ A+

Powiat szydłowiecki 

szydłowiecki
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:32 561
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 816
Liczba ważnych kart:5 816
Frekwencja wyborcza:17.86%
Liczba głosów ważnych:5 537
% głosów ważnych:95.20%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chlewiska 5 203  737  737  688  0.00
Jastrząb 4 151  681  681  640  0.00
Mirów 3 011  502  502  475  0.00
Orońsko 4 643  743  743  713  0.00
Szydłowiec 15 553  3 153  3 153  3 021  0.00
Ogółem 32 561  5 816  5 816  5 537  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne