A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat szydłowiecki 

szydłowiecki
brak 50.58% 52.03% 53.47% 54.92% 56.37% 57.82% 59.26% 60.71% 62.16% 63.60%
danych 52.02% 53.46% 54.91% 56.36% 57.81% 59.25% 60.70% 62.15% 63.59% 65.05%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:32 561
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 816
Liczba ważnych kart:5 816
Frekwencja wyborcza:17.86%
Liczba głosów ważnych:5 537
% głosów ważnych:95.20%
Liczba głosów na listy komitetu:2 944
% 53.17%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chlewiska 5 203  737  737  688  348  50.58
Jastrząb 4 151  681  681  640  334  52.19
Mirów 3 011  502  502  475  309  65.05
Orońsko 4 643  743  743  713  376  52.73
Szydłowiec 15 553  3 153  3 153  3 021  1 577  52.20
Ogółem 32 561  5 816  5 816  5 537  2 944  53.17
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JASIŃSKI Wojciech Stefan 161 5.47 2.91
GOSIEWSKA Małgorzata Maria 354 12.02 6.39
WARGOCKA Teresa Anna 11 0.37 0.20
KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof 1 498 50.88 27.05
PIŁKA Marian 54 1.83 0.98
TCHÓRZEWSKI Karol 9 0.31 0.16
GÓRSKA Agnieszka Beata 817 27.75 14.76
CICHOLSKA Anna Ewa 12 0.41 0.22
PŁOCHA Grzegorz 8 0.27 0.14
OLĘDZKA Anna 20 0.68 0.36