A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat warszawski zachodni 

warszawski zachodni
brak 2.12% 2.27% 2.41% 2.56% 2.70% 2.85% 2.99% 3.14% 3.28% 3.43%
danych 2.26% 2.40% 2.55% 2.69% 2.84% 2.98% 3.13% 3.27% 3.42% 3.57%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:84 341
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:25 389
Liczba ważnych kart:25 381
Frekwencja wyborcza:30.10%
Liczba głosów ważnych:24 788
% głosów ważnych:97.66%
Liczba głosów na listy komitetu:619
% 2.50%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Błonie 16 594  4 185  4 182  4 068  103  2.53
Izabelin 7 982  2 988  2 987  2 918  62  2.12
Kampinos 3 441  678  677  645  23  3.57
Leszno 7 515  1 682  1 682  1 635  46  2.81
Łomianki 18 380  6 755  6 754  6 633  142  2.14
Ożarów Mazowiecki 17 360  4 983  4 983  4 863  147  3.02
Stare Babice 13 069  4 118  4 116  4 026  96  2.38
Ogółem 84 341  25 389  25 381  24 788  619  2.50
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KURSKI Jacek Olgierd 347 56.06 1.40
WUJKOWSKA Hanna Małgorzata 30 4.85 0.12
MAKUCH Anna Katarzyna 29 4.68 0.12
CYMAŃSKI Mateusz 96 15.51 0.39
TYNIEC Danuta Maria 15 2.42 0.06
NOWAK Zenon Ryszard 16 2.58 0.06
ORŁOWSKA Monika 40 6.46 0.16
FILA Adam Jan 8 1.29 0.03
STRÓŻKA Bartłomiej Przemysław 4 0.65 0.02
GAJEWSKI Paweł 34 5.49 0.14