A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat warszawski zachodni 

warszawski zachodni
brak 0.93% 1.02% 1.11% 1.20% 1.29% 1.38% 1.46% 1.55% 1.64% 1.73%
danych 1.01% 1.10% 1.19% 1.28% 1.37% 1.45% 1.54% 1.63% 1.72% 1.82%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:84 341
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:25 389
Liczba ważnych kart:25 381
Frekwencja wyborcza:30.10%
Liczba głosów ważnych:24 788
% głosów ważnych:97.66%
Liczba głosów na listy komitetu:398
% 1.61%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Błonie 16 594  4 185  4 182  4 068  74  1.82
Izabelin 7 982  2 988  2 987  2 918  44  1.51
Kampinos 3 441  678  677  645  0.93
Leszno 7 515  1 682  1 682  1 635  24  1.47
Łomianki 18 380  6 755  6 754  6 633  93  1.40
Ożarów Mazowiecki 17 360  4 983  4 983  4 863  88  1.81
Stare Babice 13 069  4 118  4 116  4 026  69  1.71
Ogółem 84 341  25 389  25 381  24 788  398  1.61
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BOSAK Krzysztof 315 79.15 1.27
SAPIJASZKO Jan Paweł 15 3.77 0.06
DOMARADZKA Sylwia Dominika 14 3.52 0.06
WASIUKIEWICZ Anna Maria 7 1.76 0.03
MAŁECKI Paweł Jacek 11 2.76 0.04
PATEY Mariusz Bernard 4 1.01 0.02
MAŁYSZEK Paulina Danuta 9 2.26 0.04
KĄDZIELA Karolina Cecylia 13 3.27 0.05
WALCZAK Łukasz Marek 10 2.51 0.04