A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat węgrowski 

węgrowski
brak 2.31% 2.60% 2.89% 3.17% 3.46% 3.75% 4.04% 4.33% 4.61% 4.90%
danych 2.59% 2.88% 3.16% 3.45% 3.74% 4.03% 4.32% 4.60% 4.89% 5.19%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 800
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 578
Liczba ważnych kart:10 577
Frekwencja wyborcza:19.30%
Liczba głosów ważnych:10 229
% głosów ważnych:96.71%
Liczba głosów na listy komitetu:357
% 3.49%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Węgrów 10 468  2 525  2 525  2 460  80  3.25
Grębków 3 655  576  576  551  25  4.54
Korytnica 5 211  907  906  872  42  4.82
Liw 6 162  1 143  1 143  1 107  38  3.43
Łochów 14 272  2 647  2 647  2 560  82  3.20
Miedzna 3 413  751  751  722  17  2.35
Sadowne 4 954  858  858  823  19  2.31
Stoczek 4 208  789  789  771  40  5.19
Wierzbno 2 457  382  382  363  14  3.86
Ogółem 54 800  10 578  10 577  10 229  357  3.49
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DORN Ludwik Stanisław 166 46.50 1.62
STOKŁOSA Radosław 47 13.17 0.46
ŁOBODA Bogusław 19 5.32 0.19
SPIŻEWSKA Marzena 27 7.56 0.26
KUREK Roman Jarosław 23 6.44 0.22
NIZIŃSKA Anna 25 7.00 0.24
MACIAK Jan Antoni 13 3.64 0.13
MIERZEJEWSKA Agnieszka 37 10.36 0.36