A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat węgrowski 

węgrowski
brak 0.69% 0.91% 1.13% 1.36% 1.58% 1.80% 2.02% 2.24% 2.47% 2.69%
danych 0.90% 1.12% 1.35% 1.57% 1.79% 2.01% 2.23% 2.46% 2.68% 2.91%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 800
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 578
Liczba ważnych kart:10 577
Frekwencja wyborcza:19.30%
Liczba głosów ważnych:10 229
% głosów ważnych:96.71%
Liczba głosów na listy komitetu:187
% 1.83%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Węgrów 10 468  2 525  2 525  2 460  50  2.03
Grębków 3 655  576  576  551  1.45
Korytnica 5 211  907  906  872  0.69
Liw 6 162  1 143  1 143  1 107  26  2.35
Łochów 14 272  2 647  2 647  2 560  54  2.11
Miedzna 3 413  751  751  722  21  2.91
Sadowne 4 954  858  858  823  1.09
Stoczek 4 208  789  789  771  1.04
Wierzbno 2 457  382  382  363  1.38
Ogółem 54 800  10 578  10 577  10 229  187  1.83
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CZARNECKI Marek Aleksander 90 48.13 0.88
MARKOWSKA-BZDUCHA Ewa Iwona 22 11.76 0.22
FLAKIEWICZ Marcin 8 4.28 0.08
KONIECKA-PIEŃKOS Wanda Jadwiga 9 4.81 0.09
BIEŃKOWSKI Krzysztof 7 3.74 0.07
BARAŃSKI Rafał Paweł 5 2.67 0.05
SZUMIATA Tadeusz 1 0.53 0.01
STRUDZIŃSKA Joanna Maria 9 4.81 0.09
CIEŚLIK Grażyna Bożena 8 4.28 0.08
KUKIEŁKA Sylwia 28 14.97 0.27