A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat węgrowski 

węgrowski
brak 0.73% 0.89% 1.06% 1.22% 1.38% 1.55% 1.71% 1.87% 2.03% 2.20%
danych 0.88% 1.05% 1.21% 1.37% 1.54% 1.70% 1.86% 2.02% 2.19% 2.36%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 800
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 578
Liczba ważnych kart:10 577
Frekwencja wyborcza:19.30%
Liczba głosów ważnych:10 229
% głosów ważnych:96.71%
Liczba głosów na listy komitetu:175
% 1.71%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Węgrów 10 468  2 525  2 525  2 460  58  2.36
Grębków 3 655  576  576  551  0.73
Korytnica 5 211  907  906  872  15  1.72
Liw 6 162  1 143  1 143  1 107  18  1.63
Łochów 14 272  2 647  2 647  2 560  47  1.84
Miedzna 3 413  751  751  722  0.83
Sadowne 4 954  858  858  823  10  1.22
Stoczek 4 208  789  789  771  12  1.56
Wierzbno 2 457  382  382  363  1.38
Ogółem 54 800  10 578  10 577  10 229  175  1.71
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CELIŃSKI Andrzej Bohdan 108 61.71 1.06
SUSZYŃSKA Krystyna 15 8.57 0.15
SAJAK Paweł Ireneusz 3 1.71 0.03
WAWER Iwona Kamila 7 4.00 0.07
RYFIŃSKI Armand Kamil 9 5.14 0.09
NIECKARZ Magdalena 4 2.29 0.04
MACIEJEC Piotr 3 1.71 0.03
GALASIEWICZ Katarzyna 8 4.57 0.08
WIECZOREK Grzegorz 11 6.29 0.11
SŁOMKOWSKA Aleksandra 7 4.00 0.07