A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat węgrowski 

węgrowski
brak 2.90% 3.60% 4.30% 5.01% 5.71% 6.41% 7.11% 7.81% 8.52% 9.22%
danych 3.59% 4.29% 5.00% 5.70% 6.40% 7.10% 7.80% 8.51% 9.21% 9.92%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 800
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 578
Liczba ważnych kart:10 577
Frekwencja wyborcza:19.30%
Liczba głosów ważnych:10 229
% głosów ważnych:96.71%
Liczba głosów na listy komitetu:645
% 6.31%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Węgrów 10 468  2 525  2 525  2 460  209  8.50
Grębków 3 655  576  576  551  16  2.90
Korytnica 5 211  907  906  872  40  4.59
Liw 6 162  1 143  1 143  1 107  53  4.79
Łochów 14 272  2 647  2 647  2 560  178  6.95
Miedzna 3 413  751  751  722  32  4.43
Sadowne 4 954  858  858  823  42  5.10
Stoczek 4 208  789  789  771  39  5.06
Wierzbno 2 457  382  382  363  36  9.92
Ogółem 54 800  10 578  10 577  10 229  645  6.31
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZPANELEWSKI Krzysztof 294 45.58 2.87
ŁAGOWSKI Krystian Ryszard 20 3.10 0.20
WYRZYKOWSKI Paweł Stanisław 73 11.32 0.71
MILEWSKI Andrzej 20 3.10 0.20
SOCHARSKA Hanna 21 3.26 0.21
REDUCH Izabela 14 2.17 0.14
CZAJKA Ewa Jadwiga 14 2.17 0.14
MALISZEWSKI Igor Piotr 13 2.02 0.13
KORWIN-MIKKE Katarzyna Izabela 157 24.34 1.53
RAJCA Waldemar Jan 19 2.95 0.19