A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat węgrowski 

węgrowski
brak 5.96% 7.97% 9.99% 12.00% 14.02% 16.03% 18.04% 20.06% 22.07% 24.09%
danych 7.96% 9.98% 11.99% 14.01% 16.02% 18.03% 20.05% 22.06% 24.08% 26.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 800
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 578
Liczba ważnych kart:10 577
Frekwencja wyborcza:19.30%
Liczba głosów ważnych:10 229
% głosów ważnych:96.71%
Liczba głosów na listy komitetu:1 663
% 16.26%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Węgrów 10 468  2 525  2 525  2 460  642  26.10
Grębków 3 655  576  576  551  49  8.89
Korytnica 5 211  907  906  872  78  8.94
Liw 6 162  1 143  1 143  1 107  167  15.09
Łochów 14 272  2 647  2 647  2 560  384  15.00
Miedzna 3 413  751  751  722  43  5.96
Sadowne 4 954  858  858  823  160  19.44
Stoczek 4 208  789  789  771  93  12.06
Wierzbno 2 457  382  382  363  47  12.95
Ogółem 54 800  10 578  10 577  10 229  1 663  16.26
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PITERA Julia Teresa 614 36.92 6.00
KOZŁOWSKI Jacek 330 19.84 3.23
RUSINOWSKA Beata Małgorzata 35 2.10 0.34
ŁUCZYCKI Andrzej 7 0.42 0.07
BERENT Przemysław 11 0.66 0.11
KIELEWICZ-KACZYŃSKA Magdalena 16 0.96 0.16
KRZEMIŃSKI Adam 33 1.98 0.32
MICHALSKA-WILK Marta Ewelina 12 0.72 0.12
KORDECKI Marek 30 1.80 0.29
LANC Elżbieta 575 34.58 5.62