A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat węgrowski 

węgrowski
brak 0.92% 1.14% 1.35% 1.57% 1.78% 2.00% 2.21% 2.43% 2.64% 2.86%
danych 1.13% 1.34% 1.56% 1.77% 1.99% 2.20% 2.42% 2.63% 2.85% 3.07%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 800
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 578
Liczba ważnych kart:10 577
Frekwencja wyborcza:19.30%
Liczba głosów ważnych:10 229
% głosów ważnych:96.71%
Liczba głosów na listy komitetu:195
% 1.91%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Węgrów 10 468  2 525  2 525  2 460  56  2.28
Grębków 3 655  576  576  551  1.27
Korytnica 5 211  907  906  872  0.92
Liw 6 162  1 143  1 143  1 107  34  3.07
Łochów 14 272  2 647  2 647  2 560  49  1.91
Miedzna 3 413  751  751  722  12  1.66
Sadowne 4 954  858  858  823  14  1.70
Stoczek 4 208  789  789  771  1.17
Wierzbno 2 457  382  382  363  1.65
Ogółem 54 800  10 578  10 577  10 229  195  1.91
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
TUMANOWICZ Witold Sławomir 95 48.72 0.93
CZARNECKI Norman Tomasz 32 16.41 0.31
PIÓRO Tomasz Grzegorz 8 4.10 0.08
SAPIJASZKO Joanna Elżbieta 16 8.21 0.16
GŁOWACKI Piotr 14 7.18 0.14
GOŁAWSKI Zygmunt Michał 2 1.03 0.02
SMOSARSKA Dorota 7 3.59 0.07
KORZENIEWSKA Magdalena 8 4.10 0.08
BONISŁAWSKA Żaneta Magdalena 3 1.54 0.03
CZYŻEWSKI Przemysław 10 5.13 0.10