A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat węgrowski 

węgrowski
brak 39.31% 41.25% 43.19% 45.13% 47.07% 49.02% 50.96% 52.90% 54.84% 56.78%
danych 41.24% 43.18% 45.12% 47.06% 49.01% 50.95% 52.89% 54.83% 56.77% 58.72%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 800
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 578
Liczba ważnych kart:10 577
Frekwencja wyborcza:19.30%
Liczba głosów ważnych:10 229
% głosów ważnych:96.71%
Liczba głosów na listy komitetu:4 922
% 48.12%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Węgrów 10 468  2 525  2 525  2 460  967  39.31
Grębków 3 655  576  576  551  292  52.99
Korytnica 5 211  907  906  872  512  58.72
Liw 6 162  1 143  1 143  1 107  550  49.68
Łochów 14 272  2 647  2 647  2 560  1 359  53.09
Miedzna 3 413  751  751  722  325  45.01
Sadowne 4 954  858  858  823  415  50.43
Stoczek 4 208  789  789  771  359  46.56
Wierzbno 2 457  382  382  363  143  39.39
Ogółem 54 800  10 578  10 577  10 229  4 922  48.12
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JASIŃSKI Wojciech Stefan 897 18.22 8.77
GOSIEWSKA Małgorzata Maria 868 17.64 8.49
WARGOCKA Teresa Anna 131 2.66 1.28
KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof 1 879 38.18 18.37
PIŁKA Marian 295 5.99 2.88
TCHÓRZEWSKI Karol 604 12.27 5.90
GÓRSKA Agnieszka Beata 141 2.86 1.38
CICHOLSKA Anna Ewa 27 0.55 0.26
PŁOCHA Grzegorz 29 0.59 0.28
OLĘDZKA Anna 51 1.04 0.50