A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat wołomiński 

wołomiński
brak 9.03% 11.34% 13.66% 15.97% 18.28% 20.60% 22.91% 25.22% 27.53% 29.85%
danych 11.33% 13.65% 15.96% 18.27% 20.59% 22.90% 25.21% 27.52% 29.84% 32.16%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:173 072
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:45 674
Liczba ważnych kart:45 663
Frekwencja wyborcza:26.39%
Liczba głosów ważnych:44 533
% głosów ważnych:97.53%
Liczba głosów na listy komitetu:11 652
% 26.16%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kobyłka 15 862  5 136  5 135  5 013  1 400  27.93
Marki 21 023  5 252  5 248  5 156  1 658  32.16
Ząbki 22 598  6 629  6 629  6 485  1 975  30.45
Zielonka 13 508  4 842  4 841  4 748  1 495  31.49
Dąbrówka 5 927  1 473  1 473  1 432  166  11.59
Jadów 6 242  1 228  1 228  1 198  257  21.45
Klembów 7 283  1 634  1 634  1 573  278  17.67
Poświętne 4 793  902  902  864  78  9.03
Radzymin 18 168  4 447  4 442  4 345  1 004  23.11
Strachówka 2 386  403  403  382  48  12.57
Tłuszcz 15 229  2 917  2 917  2 803  517  18.44
Wołomin 40 053  10 811  10 811  10 534  2 776  26.35
Ogółem 173 072  45 674  45 663  44 533  11 652  26.16
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HÜBNER Danuta Maria 7 973 68.43 17.90
BONI Michał Jan 1 209 10.38 2.71
ZALEWSKI Paweł Ksawery 610 5.24 1.37
DĄBROWSKA Alicja 535 4.59 1.20
ROSS Tadeusz Edward 158 1.36 0.35
OLECHOWSKA Alicja Danuta 281 2.41 0.63
ŚWIĘCICKI Marcin 219 1.88 0.49
SKOLIMOWSKI Krzysztof Piotr 58 0.50 0.13
GAJEWSKA Kinga Magdalena 276 2.37 0.62
KOSECKI Roman Jacek 333 2.86 0.75