A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat wołomiński 

wołomiński
brak 0.84% 1.02% 1.21% 1.39% 1.58% 1.76% 1.94% 2.13% 2.31% 2.50%
danych 1.01% 1.20% 1.38% 1.57% 1.75% 1.93% 2.12% 2.30% 2.49% 2.68%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:173 072
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:45 674
Liczba ważnych kart:45 663
Frekwencja wyborcza:26.39%
Liczba głosów ważnych:44 533
% głosów ważnych:97.53%
Liczba głosów na listy komitetu:876
% 1.97%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kobyłka 15 862  5 136  5 135  5 013  81  1.62
Marki 21 023  5 252  5 248  5 156  138  2.68
Ząbki 22 598  6 629  6 629  6 485  148  2.28
Zielonka 13 508  4 842  4 841  4 748  87  1.83
Dąbrówka 5 927  1 473  1 473  1 432  12  0.84
Jadów 6 242  1 228  1 228  1 198  18  1.50
Klembów 7 283  1 634  1 634  1 573  32  2.03
Poświętne 4 793  902  902  864  11  1.27
Radzymin 18 168  4 447  4 442  4 345  69  1.59
Strachówka 2 386  403  403  382  1.57
Tłuszcz 15 229  2 917  2 917  2 803  58  2.07
Wołomin 40 053  10 811  10 811  10 534  216  2.05
Ogółem 173 072  45 674  45 663  44 533  876  1.97
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BOSAK Krzysztof 697 79.57 1.57
SAPIJASZKO Jan Paweł 38 4.34 0.09
DOMARADZKA Sylwia Dominika 36 4.11 0.08
WASIUKIEWICZ Anna Maria 24 2.74 0.05
MAŁECKI Paweł Jacek 22 2.51 0.05
PATEY Mariusz Bernard 4 0.46 0.01
MAŁYSZEK Paulina Danuta 14 1.60 0.03
KĄDZIELA Karolina Cecylia 17 1.94 0.04
WALCZAK Łukasz Marek 24 2.74 0.05