A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat wyszkowski 

wyszkowski
brak 2.71% 2.88% 3.04% 3.21% 3.37% 3.54% 3.71% 3.87% 4.04% 4.20%
danych 2.87% 3.03% 3.20% 3.36% 3.53% 3.70% 3.86% 4.03% 4.19% 4.37%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:58 259
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 016
Liczba ważnych kart:12 016
Frekwencja wyborcza:20.63%
Liczba głosów ważnych:11 657
% głosów ważnych:97.01%
Liczba głosów na listy komitetu:377
% 3.23%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brańszczyk 6 744  1 233  1 233  1 189  52  4.37
Długosiodło 6 145  960  960  923  29  3.14
Rząśnik 5 441  1 179  1 179  1 118  39  3.49
Somianka 4 586  1 187  1 187  1 140  35  3.07
Wyszków 30 765  6 615  6 615  6 476  200  3.09
Zabrodzie 4 578  842  842  811  22  2.71
Ogółem 58 259  12 016  12 016  11 657  377  3.23
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DORN Ludwik Stanisław 184 48.81 1.58
STOKŁOSA Radosław 34 9.02 0.29
ŁOBODA Bogusław 15 3.98 0.13
SPIŻEWSKA Marzena 25 6.63 0.21
KUREK Roman Jarosław 34 9.02 0.29
NIZIŃSKA Anna 29 7.69 0.25
MACIAK Jan Antoni 11 2.92 0.09
MIERZEJEWSKA Agnieszka 45 11.94 0.39