A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat wyszkowski 

wyszkowski
brak 1.16% 1.31% 1.45% 1.60% 1.74% 1.89% 2.03% 2.18% 2.32% 2.47%
danych 1.30% 1.44% 1.59% 1.73% 1.88% 2.02% 2.17% 2.31% 2.46% 2.61%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:58 259
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 016
Liczba ważnych kart:12 016
Frekwencja wyborcza:20.63%
Liczba głosów ważnych:11 657
% głosów ważnych:97.01%
Liczba głosów na listy komitetu:256
% 2.20%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brańszczyk 6 744  1 233  1 233  1 189  22  1.85
Długosiodło 6 145  960  960  923  16  1.73
Rząśnik 5 441  1 179  1 179  1 118  13  1.16
Somianka 4 586  1 187  1 187  1 140  17  1.49
Wyszków 30 765  6 615  6 615  6 476  169  2.61
Zabrodzie 4 578  842  842  811  19  2.34
Ogółem 58 259  12 016  12 016  11 657  256  2.20
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CZARNECKI Marek Aleksander 154 60.16 1.32
MARKOWSKA-BZDUCHA Ewa Iwona 32 12.50 0.27
FLAKIEWICZ Marcin 4 1.56 0.03
KONIECKA-PIEŃKOS Wanda Jadwiga 15 5.86 0.13
BIEŃKOWSKI Krzysztof 13 5.08 0.11
BARAŃSKI Rafał Paweł 5 1.95 0.04
SZUMIATA Tadeusz 7 2.73 0.06
STRUDZIŃSKA Joanna Maria 9 3.52 0.08
CIEŚLIK Grażyna Bożena 7 2.73 0.06
KUKIEŁKA Sylwia 10 3.91 0.09