A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat wyszkowski 

wyszkowski
brak 1.25% 1.46% 1.67% 1.87% 2.08% 2.29% 2.50% 2.71% 2.91% 3.12%
danych 1.45% 1.66% 1.86% 2.07% 2.28% 2.49% 2.70% 2.90% 3.11% 3.33%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:58 259
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 016
Liczba ważnych kart:12 016
Frekwencja wyborcza:20.63%
Liczba głosów ważnych:11 657
% głosów ważnych:97.01%
Liczba głosów na listy komitetu:277
% 2.38%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brańszczyk 6 744  1 233  1 233  1 189  23  1.93
Długosiodło 6 145  960  960  923  14  1.52
Rząśnik 5 441  1 179  1 179  1 118  14  1.25
Somianka 4 586  1 187  1 187  1 140  38  3.33
Wyszków 30 765  6 615  6 615  6 476  177  2.73
Zabrodzie 4 578  842  842  811  11  1.36
Ogółem 58 259  12 016  12 016  11 657  277  2.38
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CELIŃSKI Andrzej Bohdan 170 61.37 1.46
SUSZYŃSKA Krystyna 13 4.69 0.11
SAJAK Paweł Ireneusz 4 1.44 0.03
WAWER Iwona Kamila 12 4.33 0.10
RYFIŃSKI Armand Kamil 24 8.66 0.21
NIECKARZ Magdalena 6 2.17 0.05
MACIEJEC Piotr 4 1.44 0.03
GALASIEWICZ Katarzyna 4 1.44 0.03
WIECZOREK Grzegorz 10 3.61 0.09
SŁOMKOWSKA Aleksandra 30 10.83 0.26