A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat wyszkowski 

wyszkowski
brak 4.29% 4.63% 4.97% 5.31% 5.65% 5.99% 6.33% 6.67% 7.01% 7.35%
danych 4.62% 4.96% 5.30% 5.64% 5.98% 6.32% 6.66% 7.00% 7.34% 7.69%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:58 259
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 016
Liczba ważnych kart:12 016
Frekwencja wyborcza:20.63%
Liczba głosów ważnych:11 657
% głosów ważnych:97.01%
Liczba głosów na listy komitetu:772
% 6.62%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brańszczyk 6 744  1 233  1 233  1 189  51  4.29
Długosiodło 6 145  960  960  923  48  5.20
Rząśnik 5 441  1 179  1 179  1 118  58  5.19
Somianka 4 586  1 187  1 187  1 140  69  6.05
Wyszków 30 765  6 615  6 615  6 476  498  7.69
Zabrodzie 4 578  842  842  811  48  5.92
Ogółem 58 259  12 016  12 016  11 657  772  6.62
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZPANELEWSKI Krzysztof 349 45.21 2.99
ŁAGOWSKI Krystian Ryszard 32 4.15 0.27
WYRZYKOWSKI Paweł Stanisław 42 5.44 0.36
MILEWSKI Andrzej 29 3.76 0.25
SOCHARSKA Hanna 15 1.94 0.13
REDUCH Izabela 16 2.07 0.14
CZAJKA Ewa Jadwiga 23 2.98 0.20
MALISZEWSKI Igor Piotr 17 2.20 0.15
KORWIN-MIKKE Katarzyna Izabela 225 29.15 1.93
RAJCA Waldemar Jan 24 3.11 0.21