A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat wyszkowski 

wyszkowski
brak 0.99% 1.31% 1.62% 1.94% 2.25% 2.57% 2.88% 3.20% 3.51% 3.83%
danych 1.30% 1.61% 1.93% 2.24% 2.56% 2.87% 3.19% 3.50% 3.82% 4.14%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:58 259
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 016
Liczba ważnych kart:12 016
Frekwencja wyborcza:20.63%
Liczba głosów ważnych:11 657
% głosów ważnych:97.01%
Liczba głosów na listy komitetu:377
% 3.23%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brańszczyk 6 744  1 233  1 233  1 189  16  1.35
Długosiodło 6 145  960  960  923  33  3.58
Rząśnik 5 441  1 179  1 179  1 118  19  1.70
Somianka 4 586  1 187  1 187  1 140  33  2.89
Wyszków 30 765  6 615  6 615  6 476  268  4.14
Zabrodzie 4 578  842  842  811  0.99
Ogółem 58 259  12 016  12 016  11 657  377  3.23
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
TUMANOWICZ Witold Sławomir 82 21.75 0.70
CZARNECKI Norman Tomasz 21 5.57 0.18
PIÓRO Tomasz Grzegorz 20 5.31 0.17
SAPIJASZKO Joanna Elżbieta 9 2.39 0.08
GŁOWACKI Piotr 210 55.70 1.80
GOŁAWSKI Zygmunt Michał 3 0.80 0.03
SMOSARSKA Dorota 5 1.33 0.04
KORZENIEWSKA Magdalena 7 1.86 0.06
BONISŁAWSKA Żaneta Magdalena 10 2.65 0.09
CZYŻEWSKI Przemysław 10 2.65 0.09