A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat wyszkowski 

wyszkowski
brak 21.75% 24.19% 26.63% 29.08% 31.52% 33.96% 36.40% 38.84% 41.29% 43.73%
danych 24.18% 26.62% 29.07% 31.51% 33.95% 36.39% 38.83% 41.28% 43.72% 46.17%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:58 259
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 016
Liczba ważnych kart:12 016
Frekwencja wyborcza:20.63%
Liczba głosów ważnych:11 657
% głosów ważnych:97.01%
Liczba głosów na listy komitetu:4 412
% 37.85%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brańszczyk 6 744  1 233  1 233  1 189  549  46.17
Długosiodło 6 145  960  960  923  359  38.89
Rząśnik 5 441  1 179  1 179  1 118  511  45.71
Somianka 4 586  1 187  1 187  1 140  248  21.75
Wyszków 30 765  6 615  6 615  6 476  2 393  36.95
Zabrodzie 4 578  842  842  811  352  43.40
Ogółem 58 259  12 016  12 016  11 657  4 412  37.85
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JASIŃSKI Wojciech Stefan 946 21.44 8.12
GOSIEWSKA Małgorzata Maria 1 180 26.75 10.12
WARGOCKA Teresa Anna 89 2.02 0.76
KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof 1 631 36.97 13.99
PIŁKA Marian 191 4.33 1.64
TCHÓRZEWSKI Karol 62 1.41 0.53
GÓRSKA Agnieszka Beata 91 2.06 0.78
CICHOLSKA Anna Ewa 47 1.07 0.40
PŁOCHA Grzegorz 104 2.36 0.89
OLĘDZKA Anna 71 1.61 0.61