A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat zwoleński 

zwoleński
brak 0.95% 1.12% 1.30% 1.47% 1.65% 1.82% 1.99% 2.17% 2.34% 2.52%
danych 1.11% 1.29% 1.46% 1.64% 1.81% 1.98% 2.16% 2.33% 2.51% 2.69%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:29 985
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 805
Liczba ważnych kart:4 804
Frekwencja wyborcza:16.02%
Liczba głosów ważnych:4 599
% głosów ważnych:95.73%
Liczba głosów na listy komitetu:100
% 2.17%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kazanów 3 726  666  666  629  0.95
Policzna 4 863  589  589  558  1.61
Przyłęk 5 105  543  543  520  14  2.69
Tczów 3 814  657  657  625  11  1.76
Zwoleń 12 477  2 350  2 349  2 267  60  2.65
Ogółem 29 985  4 805  4 804  4 599  100  2.17
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CELIŃSKI Andrzej Bohdan 41 41.00 0.89
SUSZYŃSKA Krystyna 15 15.00 0.33
SAJAK Paweł Ireneusz 0 0.00 0.00
WAWER Iwona Kamila 6 6.00 0.13
RYFIŃSKI Armand Kamil 10 10.00 0.22
NIECKARZ Magdalena 3 3.00 0.07
MACIEJEC Piotr 4 4.00 0.09
GALASIEWICZ Katarzyna 3 3.00 0.07
WIECZOREK Grzegorz 2 2.00 0.04
SŁOMKOWSKA Aleksandra 16 16.00 0.35