A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat brzeski 

brzeski
brak 4.80% 5.07% 5.34% 5.62% 5.89% 6.16% 6.43% 6.70% 6.98% 7.25%
danych 5.06% 5.33% 5.61% 5.88% 6.15% 6.42% 6.69% 6.97% 7.24% 7.52%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:73 416
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 935
Liczba ważnych kart:13 935
Frekwencja wyborcza:18.98%
Liczba głosów ważnych:13 472
% głosów ważnych:96.68%
Liczba głosów na listy komitetu:769
% 5.71%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brzeg 29 954  6 861  6 861  6 669  320  4.80
Skarbimierz 5 852  1 106  1 106  1 065  54  5.07
Grodków 15 750  2 429  2 429  2 331  156  6.69
Lewin Brzeski 10 594  1 710  1 710  1 650  124  7.52
Lubsza 7 277  1 135  1 135  1 097  69  6.29
Olszanka 3 989  694  694  660  46  6.97
Ogółem 73 416  13 935  13 935  13 472  769  5.71
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KEMPA Beata Agnieszka 415 53.97 3.08
DOBROSZ Janusz Konrad 32 4.16 0.24
JAKI Patryk Tomasz 135 17.56 1.00
GUTEK Ewa Danuta 33 4.29 0.24
CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna 24 3.12 0.18
HYLEWICZ Janusz 10 1.30 0.07
ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ Joanna 9 1.17 0.07
KIELKA Wojciech Antoni 11 1.43 0.08
WASILENKO-MIKUTA Agata Danuta 91 11.83 0.68
FOJT Artur Czesław 9 1.17 0.07