A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat brzeski 

brzeski
brak 1.78% 1.86% 1.93% 2.01% 2.09% 2.17% 2.24% 2.32% 2.40% 2.47%
danych 1.85% 1.92% 2.00% 2.08% 2.16% 2.23% 2.31% 2.39% 2.46% 2.55%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:73 416
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 935
Liczba ważnych kart:13 935
Frekwencja wyborcza:18.98%
Liczba głosów ważnych:13 472
% głosów ważnych:96.68%
Liczba głosów na listy komitetu:313
% 2.32%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brzeg 29 954  6 861  6 861  6 669  157  2.35
Skarbimierz 5 852  1 106  1 106  1 065  19  1.78
Grodków 15 750  2 429  2 429  2 331  55  2.36
Lewin Brzeski 10 594  1 710  1 710  1 650  42  2.55
Lubsza 7 277  1 135  1 135  1 097  28  2.55
Olszanka 3 989  694  694  660  12  1.82
Ogółem 73 416  13 935  13 935  13 472  313  2.32
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZASADA Artur Jarosław 146 46.65 1.08
BŁOŃSKI Wojciech Stanisław 26 8.31 0.19
ADAMSKA-WEDLER Elżbieta Donata 29 9.27 0.22
SICIŃSKA Lilianna 31 9.90 0.23
PANCZEŚNIK Piotr Stanisław 21 6.71 0.16
MAŁOLEPSZA Magdalena 22 7.03 0.16
DOBRUK Paweł Jan 10 3.19 0.07
PASZYN Paweł Stefan 2 0.64 0.01
ZDZIENICKA Ewa Maria 6 1.92 0.04
DĄBROWSKI Andrzej Wojciech 20 6.39 0.15