A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat brzeski 

brzeski
brak 7.02% 7.48% 7.93% 8.39% 8.84% 9.30% 9.76% 10.21% 10.67% 11.12%
danych 7.47% 7.92% 8.38% 8.83% 9.29% 9.75% 10.20% 10.66% 11.11% 11.58%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:73 416
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 935
Liczba ważnych kart:13 935
Frekwencja wyborcza:18.98%
Liczba głosów ważnych:13 472
% głosów ważnych:96.68%
Liczba głosów na listy komitetu:1 347
% 10.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brzeg 29 954  6 861  6 861  6 669  772  11.58
Skarbimierz 5 852  1 106  1 106  1 065  81  7.61
Grodków 15 750  2 429  2 429  2 331  231  9.91
Lewin Brzeski 10 594  1 710  1 710  1 650  137  8.30
Lubsza 7 277  1 135  1 135  1 097  77  7.02
Olszanka 3 989  694  694  660  49  7.42
Ogółem 73 416  13 935  13 935  13 472  1 347  10.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 700 51.97 5.20
WOŹNIAK Piotr Jan 302 22.42 2.24
KLEPACZ Apolonia Weronika 148 10.99 1.10
LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 19 1.41 0.14
PIWCEWICZ Jolanta Anna 22 1.63 0.16
CHADŻY Wojciech 8 0.59 0.06
JANIEC Alicja Jadwiga 32 2.38 0.24
KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 16 1.19 0.12
DUDA Katarzyna Beata 74 5.49 0.55
GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 26 1.93 0.19