A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat brzeski 

brzeski
brak 1.88% 2.01% 2.14% 2.27% 2.40% 2.53% 2.65% 2.78% 2.91% 3.04%
danych 2.00% 2.13% 2.26% 2.39% 2.52% 2.64% 2.77% 2.90% 3.03% 3.17%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:73 416
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 935
Liczba ważnych kart:13 935
Frekwencja wyborcza:18.98%
Liczba głosów ważnych:13 472
% głosów ważnych:96.68%
Liczba głosów na listy komitetu:370
% 2.75%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brzeg 29 954  6 861  6 861  6 669  202  3.03
Skarbimierz 5 852  1 106  1 106  1 065  20  1.88
Grodków 15 750  2 429  2 429  2 331  74  3.17
Lewin Brzeski 10 594  1 710  1 710  1 650  38  2.30
Lubsza 7 277  1 135  1 135  1 097  22  2.01
Olszanka 3 989  694  694  660  14  2.12
Ogółem 73 416  13 935  13 935  13 472  370  2.75
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 144 38.92 1.07
KUBICA Anna Maria 95 25.68 0.71
NOWAK Bogusław Jerzy 7 1.89 0.05
GÓRNIAK Judyta 28 7.57 0.21
WIDŁAK Artur Fryderyk 6 1.62 0.04
NOWACKA Agata Łucja 31 8.38 0.23
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 11 2.97 0.08
ZAWADZKA Stanisława Natalia 24 6.49 0.18
TABISZ Jacek 13 3.51 0.10
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 11 2.97 0.08