A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat brzeski 

brzeski
brak 6.56% 6.94% 7.31% 7.69% 8.07% 8.45% 8.82% 9.20% 9.58% 9.95%
danych 6.93% 7.30% 7.68% 8.06% 8.44% 8.81% 9.19% 9.57% 9.94% 10.33%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:73 416
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 935
Liczba ważnych kart:13 935
Frekwencja wyborcza:18.98%
Liczba głosów ważnych:13 472
% głosów ważnych:96.68%
Liczba głosów na listy komitetu:1 053
% 7.82%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brzeg 29 954  6 861  6 861  6 669  517  7.75
Skarbimierz 5 852  1 106  1 106  1 065  110  10.33
Grodków 15 750  2 429  2 429  2 331  158  6.78
Lewin Brzeski 10 594  1 710  1 710  1 650  150  9.09
Lubsza 7 277  1 135  1 135  1 097  72  6.56
Olszanka 3 989  694  694  660  46  6.97
Ogółem 73 416  13 935  13 935  13 472  1 053  7.82
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 631 59.92 4.68
DYBALSKI Ireneusz Karol 74 7.03 0.55
PODOLSKA Maja Małgorzata 79 7.50 0.59
RUBIŚ Tomasz Łukasz 21 1.99 0.16
JARZĄBEK Bogusława Hanna 33 3.13 0.24
SZEWCZYK Łukasz Leszek 33 3.13 0.24
KAWKA Karina Anna 53 5.03 0.39
POKRYWKA Jan Tadeusz 45 4.27 0.33
ŁAMBUCKA Maria Anna 12 1.14 0.09
WITCZAK Klaudia Monika 72 6.84 0.53