A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat brzeski 

brzeski
brak 24.85% 26.16% 27.47% 28.78% 30.09% 31.40% 32.71% 34.02% 35.33% 36.64%
danych 26.15% 27.46% 28.77% 30.08% 31.39% 32.70% 34.01% 35.32% 36.63% 37.95%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:73 416
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 935
Liczba ważnych kart:13 935
Frekwencja wyborcza:18.98%
Liczba głosów ważnych:13 472
% głosów ważnych:96.68%
Liczba głosów na listy komitetu:4 554
% 33.80%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brzeg 29 954  6 861  6 861  6 669  2 531  37.95
Skarbimierz 5 852  1 106  1 106  1 065  295  27.70
Grodków 15 750  2 429  2 429  2 331  725  31.10
Lewin Brzeski 10 594  1 710  1 710  1 650  507  30.73
Lubsza 7 277  1 135  1 135  1 097  332  30.26
Olszanka 3 989  694  694  660  164  24.85
Ogółem 73 416  13 935  13 935  13 472  4 554  33.80
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 2 584 56.74 19.18
JAZŁOWIECKA Danuta 1 323 29.05 9.82
HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 374 8.21 2.78
SYNOWSKA Alicja 79 1.73 0.59
TUTAJ Jerzy 42 0.92 0.31
BROK Anna 52 1.14 0.39
WALKOWIAK Roman Wiktor 16 0.35 0.12
PICHLA Grażyna Bożena 32 0.70 0.24
KOTAPKA Jan Tomasz 16 0.35 0.12
RUDYK Cezariusz Emanuel 36 0.79 0.27