A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat brzeski 

brzeski
brak 1.21% 1.49% 1.77% 2.05% 2.33% 2.61% 2.88% 3.16% 3.44% 3.72%
danych 1.48% 1.76% 2.04% 2.32% 2.60% 2.87% 3.15% 3.43% 3.71% 4%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:73 416
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 935
Liczba ważnych kart:13 935
Frekwencja wyborcza:18.98%
Liczba głosów ważnych:13 472
% głosów ważnych:96.68%
Liczba głosów na listy komitetu:263
% 1.95%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brzeg 29 954  6 861  6 861  6 669  81  1.21
Skarbimierz 5 852  1 106  1 106  1 065  27  2.54
Grodków 15 750  2 429  2 429  2 331  36  1.54
Lewin Brzeski 10 594  1 710  1 710  1 650  66  4.00
Lubsza 7 277  1 135  1 135  1 097  38  3.46
Olszanka 3 989  694  694  660  15  2.27
Ogółem 73 416  13 935  13 935  13 472  263  1.95
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 42 15.97 0.31
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 29 11.03 0.22
GRENIUCH Tomasz Wiesław 111 42.21 0.82
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 21 7.98 0.16
BORODACZ Artur Piotr 7 2.66 0.05
ICKIEWICZ Anna Urszula 7 2.66 0.05
DROZDOWSKA Joanna Ewa 13 4.94 0.10
ROK Wiesław Robert 7 2.66 0.05
LUDKOWSKA Maria 5 1.90 0.04
HELCYK Justyna Magdalena 21 7.98 0.16