A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat głubczycki 

głubczycki
brak 8.01% 8.16% 8.32% 8.47% 8.63% 8.78% 8.93% 9.09% 9.24% 9.40%
danych 8.15% 8.31% 8.46% 8.62% 8.77% 8.92% 9.08% 9.23% 9.39% 9.55%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 050
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 323
Liczba ważnych kart:6 323
Frekwencja wyborcza:16.19%
Liczba głosów ważnych:6 016
% głosów ważnych:95.14%
Liczba głosów na listy komitetu:524
% 8.71%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Baborów 5 148  567  567  535  46  8.60
Branice 5 853  893  893  824  66  8.01
Głubczyce 18 899  3 284  3 284  3 159  269  8.52
Kietrz 9 150  1 579  1 579  1 498  143  9.55
Ogółem 39 050  6 323  6 323  6 016  524  8.71
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 98 18.70 1.63
WOŹNIAK Piotr Jan 113 21.56 1.88
KLEPACZ Apolonia Weronika 81 15.46 1.35
LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 12 2.29 0.20
PIWCEWICZ Jolanta Anna 6 1.15 0.10
CHADŻY Wojciech 7 1.34 0.12
JANIEC Alicja Jadwiga 20 3.82 0.33
KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 6 1.15 0.10
DUDA Katarzyna Beata 165 31.49 2.74
GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 16 3.05 0.27