A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat głubczycki 

głubczycki
brak 1.67% 1.87% 2.06% 2.26% 2.46% 2.66% 2.85% 3.05% 3.25% 3.44%
danych 1.86% 2.05% 2.25% 2.45% 2.65% 2.84% 3.04% 3.24% 3.43% 3.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 050
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 323
Liczba ważnych kart:6 323
Frekwencja wyborcza:16.19%
Liczba głosów ważnych:6 016
% głosów ważnych:95.14%
Liczba głosów na listy komitetu:145
% 2.41%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Baborów 5 148  567  567  535  17  3.18
Branice 5 853  893  893  824  30  3.64
Głubczyce 18 899  3 284  3 284  3 159  73  2.31
Kietrz 9 150  1 579  1 579  1 498  25  1.67
Ogółem 39 050  6 323  6 323  6 016  145  2.41
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 57 39.31 0.95
KUBICA Anna Maria 25 17.24 0.42
NOWAK Bogusław Jerzy 7 4.83 0.12
GÓRNIAK Judyta 7 4.83 0.12
WIDŁAK Artur Fryderyk 8 5.52 0.13
NOWACKA Agata Łucja 15 10.34 0.25
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 9 6.21 0.15
ZAWADZKA Stanisława Natalia 6 4.14 0.10
TABISZ Jacek 7 4.83 0.12
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 4 2.76 0.07