A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat głubczycki 

głubczycki
brak 25.73% 26.23% 26.74% 27.24% 27.75% 28.25% 28.75% 29.26% 29.76% 30.27%
danych 26.22% 26.73% 27.23% 27.74% 28.24% 28.74% 29.25% 29.75% 30.26% 30.77%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 050
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 323
Liczba ważnych kart:6 323
Frekwencja wyborcza:16.19%
Liczba głosów ważnych:6 016
% głosów ważnych:95.14%
Liczba głosów na listy komitetu:1 764
% 29.32%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Baborów 5 148  567  567  535  153  28.60
Branice 5 853  893  893  824  212  25.73
Głubczyce 18 899  3 284  3 284  3 159  972  30.77
Kietrz 9 150  1 579  1 579  1 498  427  28.50
Ogółem 39 050  6 323  6 323  6 016  1 764  29.32
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 774 43.88 12.87
JAZŁOWIECKA Danuta 769 43.59 12.78
HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 58 3.29 0.96
SYNOWSKA Alicja 37 2.10 0.62
TUTAJ Jerzy 35 1.98 0.58
BROK Anna 22 1.25 0.37
WALKOWIAK Roman Wiktor 16 0.91 0.27
PICHLA Grażyna Bożena 30 1.70 0.50
KOTAPKA Jan Tomasz 8 0.45 0.13
RUDYK Cezariusz Emanuel 15 0.85 0.25