A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat głubczycki 

głubczycki
brak 1.07% 1.10% 1.13% 1.16% 1.19% 1.22% 1.24% 1.27% 1.30% 1.33%
danych 1.09% 1.12% 1.15% 1.18% 1.21% 1.23% 1.26% 1.29% 1.32% 1.36%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 050
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 323
Liczba ważnych kart:6 323
Frekwencja wyborcza:16.19%
Liczba głosów ważnych:6 016
% głosów ważnych:95.14%
Liczba głosów na listy komitetu:77
% 1.28%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Baborów 5 148  567  567  535  1.31
Branice 5 853  893  893  824  11  1.33
Głubczyce 18 899  3 284  3 284  3 159  43  1.36
Kietrz 9 150  1 579  1 579  1 498  16  1.07
Ogółem 39 050  6 323  6 323  6 016  77  1.28
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 20 25.97 0.33
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 11 14.29 0.18
GRENIUCH Tomasz Wiesław 11 14.29 0.18
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 9 11.69 0.15
BORODACZ Artur Piotr 3 3.90 0.05
ICKIEWICZ Anna Urszula 3 3.90 0.05
DROZDOWSKA Joanna Ewa 11 14.29 0.18
ROK Wiesław Robert 3 3.90 0.05
LUDKOWSKA Maria 2 2.60 0.03
HELCYK Justyna Magdalena 4 5.19 0.07