A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat głubczycki 

głubczycki
brak 29.98% 30.69% 31.41% 32.12% 32.84% 33.55% 34.26% 34.98% 35.69% 36.41%
danych 30.68% 31.40% 32.11% 32.83% 33.54% 34.25% 34.97% 35.68% 36.40% 37.12%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 050
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 323
Liczba ważnych kart:6 323
Frekwencja wyborcza:16.19%
Liczba głosów ważnych:6 016
% głosów ważnych:95.14%
Liczba głosów na listy komitetu:2 152
% 35.77%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Baborów 5 148  567  567  535  184  34.39
Branice 5 853  893  893  824  247  29.98
Głubczyce 18 899  3 284  3 284  3 159  1 165  36.88
Kietrz 9 150  1 579  1 579  1 498  556  37.12
Ogółem 39 050  6 323  6 323  6 016  2 152  35.77
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JACKIEWICZ Dawid Bohdan 691 32.11 11.49
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 319 14.82 5.30
ZALEWSKA Anna Elżbieta 141 6.55 2.34
KŁOSOWSKI Sławomir 657 30.53 10.92
MARCZAK Tadeusz Kazimierz 103 4.79 1.71
MACHAŁEK Marzena Anna 35 1.63 0.58
GIBAS Teresa Jadwiga 22 1.02 0.37
TYNIEC Jacek 17 0.79 0.28
MARCINIAK Wojciech 24 1.12 0.40
CZOCHARA Katarzyna Beata 143 6.64 2.38