A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat kędzierzyńsko-kozielski 

kędzierzyńsko-kozielski
brak 2.11% 2.36% 2.62% 2.87% 3.12% 3.38% 3.63% 3.88% 4.13% 4.39%
danych 2.35% 2.61% 2.86% 3.11% 3.37% 3.62% 3.87% 4.12% 4.38% 4.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:77 880
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 245
Liczba ważnych kart:13 242
Frekwencja wyborcza:17.01%
Liczba głosów ważnych:12 711
% głosów ważnych:95.99%
Liczba głosów na listy komitetu:328
% 2.58%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kędzierzyn-Koźle 50 146  9 762  9 760  9 439  212  2.25
Bierawa 6 269  911  910  862  40  4.64
Cisek 4 706  548  548  524  14  2.67
Pawłowiczki 6 409  710  710  660  21  3.18
Polska Cerekiew 3 592  508  508  475  10  2.11
Reńska Wieś 6 758  806  806  751  31  4.13
Ogółem 77 880  13 245  13 242  12 711  328  2.58
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZASADA Artur Jarosław 143 43.60 1.13
BŁOŃSKI Wojciech Stanisław 20 6.10 0.16
ADAMSKA-WEDLER Elżbieta Donata 33 10.06 0.26
SICIŃSKA Lilianna 13 3.96 0.10
PANCZEŚNIK Piotr Stanisław 31 9.45 0.24
MAŁOLEPSZA Magdalena 30 9.15 0.24
DOBRUK Paweł Jan 4 1.22 0.03
PASZYN Paweł Stefan 13 3.96 0.10
ZDZIENICKA Ewa Maria 12 3.66 0.09
DĄBROWSKI Andrzej Wojciech 29 8.84 0.23