A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat kędzierzyńsko-kozielski 

kędzierzyńsko-kozielski
brak 4.58% 5.10% 5.61% 6.13% 6.65% 7.17% 7.68% 8.20% 8.72% 9.23%
danych 5.09% 5.60% 6.12% 6.64% 7.16% 7.67% 8.19% 8.71% 9.22% 9.75%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:77 880
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 245
Liczba ważnych kart:13 242
Frekwencja wyborcza:17.01%
Liczba głosów ważnych:12 711
% głosów ważnych:95.99%
Liczba głosów na listy komitetu:1 114
% 8.76%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kędzierzyn-Koźle 50 146  9 762  9 760  9 439  920  9.75
Bierawa 6 269  911  910  862  51  5.92
Cisek 4 706  548  548  524  24  4.58
Pawłowiczki 6 409  710  710  660  33  5.00
Polska Cerekiew 3 592  508  508  475  28  5.89
Reńska Wieś 6 758  806  806  751  58  7.72
Ogółem 77 880  13 245  13 242  12 711  1 114  8.76
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 410 36.80 3.23
WOŹNIAK Piotr Jan 305 27.38 2.40
KLEPACZ Apolonia Weronika 207 18.58 1.63
LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 35 3.14 0.28
PIWCEWICZ Jolanta Anna 27 2.42 0.21
CHADŻY Wojciech 11 0.99 0.09
JANIEC Alicja Jadwiga 27 2.42 0.21
KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 13 1.17 0.10
DUDA Katarzyna Beata 56 5.03 0.44
GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 23 2.06 0.18