A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat kluczborski 

kluczborski
brak 4.61% 5.01% 5.40% 5.80% 6.19% 6.59% 6.99% 7.38% 7.78% 8.17%
danych 5.00% 5.39% 5.79% 6.18% 6.58% 6.98% 7.37% 7.77% 8.16% 8.57%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:55 325
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 339
Liczba ważnych kart:9 335
Frekwencja wyborcza:16.88%
Liczba głosów ważnych:8 988
% głosów ważnych:96.28%
Liczba głosów na listy komitetu:505
% 5.62%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Byczyna 7 636  1 256  1 256  1 193  59  4.95
Kluczbork 30 630  5 545  5 541  5 363  247  4.61
Lasowice Wielkie 5 861  599  599  588  41  6.97
Wołczyn 11 198  1 939  1 939  1 844  158  8.57
Ogółem 55 325  9 339  9 335  8 988  505  5.62
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KEMPA Beata Agnieszka 216 42.77 2.40
DOBROSZ Janusz Konrad 19 3.76 0.21
JAKI Patryk Tomasz 185 36.63 2.06
GUTEK Ewa Danuta 21 4.16 0.23
CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna 26 5.15 0.29
HYLEWICZ Janusz 11 2.18 0.12
ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ Joanna 7 1.39 0.08
KIELKA Wojciech Antoni 5 0.99 0.06
WASILENKO-MIKUTA Agata Danuta 10 1.98 0.11
FOJT Artur Czesław 5 0.99 0.06