A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat kluczborski 

kluczborski
brak 2.05% 2.12% 2.19% 2.27% 2.34% 2.41% 2.48% 2.55% 2.63% 2.70%
danych 2.11% 2.18% 2.26% 2.33% 2.40% 2.47% 2.54% 2.62% 2.69% 2.77%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:55 325
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 339
Liczba ważnych kart:9 335
Frekwencja wyborcza:16.88%
Liczba głosów ważnych:8 988
% głosów ważnych:96.28%
Liczba głosów na listy komitetu:203
% 2.26%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Byczyna 7 636  1 256  1 256  1 193  33  2.77
Kluczbork 30 630  5 545  5 541  5 363  110  2.05
Lasowice Wielkie 5 861  599  599  588  13  2.21
Wołczyn 11 198  1 939  1 939  1 844  47  2.55
Ogółem 55 325  9 339  9 335  8 988  203  2.26
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZASADA Artur Jarosław 106 52.22 1.18
BŁOŃSKI Wojciech Stanisław 13 6.40 0.14
ADAMSKA-WEDLER Elżbieta Donata 15 7.39 0.17
SICIŃSKA Lilianna 10 4.93 0.11
PANCZEŚNIK Piotr Stanisław 13 6.40 0.14
MAŁOLEPSZA Magdalena 18 8.87 0.20
DOBRUK Paweł Jan 5 2.46 0.06
PASZYN Paweł Stefan 4 1.97 0.04
ZDZIENICKA Ewa Maria 8 3.94 0.09
DĄBROWSKI Andrzej Wojciech 11 5.42 0.12