A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat kluczborski 

kluczborski
brak 5.27% 5.47% 5.67% 5.88% 6.08% 6.28% 6.48% 6.68% 6.89% 7.09%
danych 5.46% 5.66% 5.87% 6.07% 6.27% 6.47% 6.67% 6.88% 7.08% 7.29%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:55 325
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 339
Liczba ważnych kart:9 335
Frekwencja wyborcza:16.88%
Liczba głosów ważnych:8 988
% głosów ważnych:96.28%
Liczba głosów na listy komitetu:583
% 6.49%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Byczyna 7 636  1 256  1 256  1 193  87  7.29
Kluczbork 30 630  5 545  5 541  5 363  339  6.32
Lasowice Wielkie 5 861  599  599  588  31  5.27
Wołczyn 11 198  1 939  1 939  1 844  126  6.83
Ogółem 55 325  9 339  9 335  8 988  583  6.49
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 259 44.43 2.88
WOŹNIAK Piotr Jan 102 17.50 1.13
KLEPACZ Apolonia Weronika 112 19.21 1.25
LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 8 1.37 0.09
PIWCEWICZ Jolanta Anna 10 1.72 0.11
CHADŻY Wojciech 6 1.03 0.07
JANIEC Alicja Jadwiga 27 4.63 0.30
KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 8 1.37 0.09
DUDA Katarzyna Beata 35 6.00 0.39
GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 16 2.74 0.18