A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat kluczborski 

kluczborski
brak 1.84% 1.90% 1.96% 2.03% 2.09% 2.15% 2.21% 2.27% 2.34% 2.40%
danych 1.89% 1.95% 2.02% 2.08% 2.14% 2.20% 2.26% 2.33% 2.39% 2.46%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:55 325
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 339
Liczba ważnych kart:9 335
Frekwencja wyborcza:16.88%
Liczba głosów ważnych:8 988
% głosów ważnych:96.28%
Liczba głosów na listy komitetu:209
% 2.33%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Byczyna 7 636  1 256  1 256  1 193  22  1.84
Kluczbork 30 630  5 545  5 541  5 363  132  2.46
Lasowice Wielkie 5 861  599  599  588  14  2.38
Wołczyn 11 198  1 939  1 939  1 844  41  2.22
Ogółem 55 325  9 339  9 335  8 988  209  2.33
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 75 35.89 0.83
KUBICA Anna Maria 42 20.10 0.47
NOWAK Bogusław Jerzy 11 5.26 0.12
GÓRNIAK Judyta 12 5.74 0.13
WIDŁAK Artur Fryderyk 10 4.78 0.11
NOWACKA Agata Łucja 25 11.96 0.28
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 8 3.83 0.09
ZAWADZKA Stanisława Natalia 12 5.74 0.13
TABISZ Jacek 7 3.35 0.08
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 7 3.35 0.08