A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat kluczborski 

kluczborski
brak 1.02% 1.16% 1.30% 1.44% 1.58% 1.73% 1.87% 2.01% 2.15% 2.29%
danych 1.15% 1.29% 1.43% 1.57% 1.72% 1.86% 2.00% 2.14% 2.28% 2.43%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:55 325
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 339
Liczba ważnych kart:9 335
Frekwencja wyborcza:16.88%
Liczba głosów ważnych:8 988
% głosów ważnych:96.28%
Liczba głosów na listy komitetu:156
% 1.74%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Byczyna 7 636  1 256  1 256  1 193  29  2.43
Kluczbork 30 630  5 545  5 541  5 363  93  1.73
Lasowice Wielkie 5 861  599  599  588  1.02
Wołczyn 11 198  1 939  1 939  1 844  28  1.52
Ogółem 55 325  9 339  9 335  8 988  156  1.74
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 42 26.92 0.47
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 25 16.03 0.28
GRENIUCH Tomasz Wiesław 39 25.00 0.43
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 9 5.77 0.10
BORODACZ Artur Piotr 8 5.13 0.09
ICKIEWICZ Anna Urszula 7 4.49 0.08
DROZDOWSKA Joanna Ewa 7 4.49 0.08
ROK Wiesław Robert 6 3.85 0.07
LUDKOWSKA Maria 7 4.49 0.08
HELCYK Justyna Magdalena 6 3.85 0.07