A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat kluczborski 

kluczborski
brak 12.41% 14.25% 16.09% 17.93% 19.77% 21.61% 23.44% 25.28% 27.12% 28.96%
danych 14.24% 16.08% 17.92% 19.76% 21.60% 23.43% 25.27% 27.11% 28.95% 30.8%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:55 325
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 339
Liczba ważnych kart:9 335
Frekwencja wyborcza:16.88%
Liczba głosów ważnych:8 988
% głosów ważnych:96.28%
Liczba głosów na listy komitetu:2 299
% 25.58%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Byczyna 7 636  1 256  1 256  1 193  331  27.75
Kluczbork 30 630  5 545  5 541  5 363  1 327  24.74
Lasowice Wielkie 5 861  599  599  588  73  12.41
Wołczyn 11 198  1 939  1 939  1 844  568  30.80
Ogółem 55 325  9 339  9 335  8 988  2 299  25.58
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JACKIEWICZ Dawid Bohdan 662 28.80 7.37
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 391 17.01 4.35
ZALEWSKA Anna Elżbieta 222 9.66 2.47
KŁOSOWSKI Sławomir 825 35.89 9.18
MARCZAK Tadeusz Kazimierz 75 3.26 0.83
MACHAŁEK Marzena Anna 16 0.70 0.18
GIBAS Teresa Jadwiga 20 0.87 0.22
TYNIEC Jacek 22 0.96 0.24
MARCINIAK Wojciech 26 1.13 0.29
CZOCHARA Katarzyna Beata 40 1.74 0.45