A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat krapkowicki 

krapkowicki
brak 4.57% 4.91% 5.24% 5.58% 5.92% 6.26% 6.59% 6.93% 7.27% 7.60%
danych 4.90% 5.23% 5.57% 5.91% 6.25% 6.58% 6.92% 7.26% 7.59% 7.94%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:52 893
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 939
Liczba ważnych kart:6 939
Frekwencja wyborcza:13.12%
Liczba głosów ważnych:6 633
% głosów ważnych:95.59%
Liczba głosów na listy komitetu:372
% 5.61%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Gogolin 10 148  1 199  1 199  1 136  59  5.19
Krapkowice 19 053  2 963  2 963  2 869  131  4.57
Strzeleczki 6 148  526  526  492  38  7.72
Walce 4 713  533  533  504  40  7.94
Zdzieszowice 12 831  1 718  1 718  1 632  104  6.37
Ogółem 52 893  6 939  6 939  6 633  372  5.61
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KEMPA Beata Agnieszka 173 46.51 2.61
DOBROSZ Janusz Konrad 14 3.76 0.21
JAKI Patryk Tomasz 137 36.83 2.07
GUTEK Ewa Danuta 14 3.76 0.21
CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna 9 2.42 0.14
HYLEWICZ Janusz 5 1.34 0.08
ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ Joanna 6 1.61 0.09
KIELKA Wojciech Antoni 8 2.15 0.12
WASILENKO-MIKUTA Agata Danuta 3 0.81 0.05
FOJT Artur Czesław 3 0.81 0.05