A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat krapkowicki 

krapkowicki
brak 2.76% 2.96% 3.16% 3.35% 3.55% 3.75% 3.95% 4.15% 4.34% 4.54%
danych 2.95% 3.15% 3.34% 3.54% 3.74% 3.94% 4.14% 4.33% 4.53% 4.74%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:52 893
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 939
Liczba ważnych kart:6 939
Frekwencja wyborcza:13.12%
Liczba głosów ważnych:6 633
% głosów ważnych:95.59%
Liczba głosów na listy komitetu:268
% 4.04%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Gogolin 10 148  1 199  1 199  1 136  49  4.31
Krapkowice 19 053  2 963  2 963  2 869  136  4.74
Strzeleczki 6 148  526  526  492  17  3.46
Walce 4 713  533  533  504  21  4.17
Zdzieszowice 12 831  1 718  1 718  1 632  45  2.76
Ogółem 52 893  6 939  6 939  6 633  268  4.04
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZASADA Artur Jarosław 150 55.97 2.26
BŁOŃSKI Wojciech Stanisław 16 5.97 0.24
ADAMSKA-WEDLER Elżbieta Donata 21 7.84 0.32
SICIŃSKA Lilianna 17 6.34 0.26
PANCZEŚNIK Piotr Stanisław 12 4.48 0.18
MAŁOLEPSZA Magdalena 22 8.21 0.33
DOBRUK Paweł Jan 3 1.12 0.05
PASZYN Paweł Stefan 8 2.99 0.12
ZDZIENICKA Ewa Maria 8 2.99 0.12
DĄBROWSKI Andrzej Wojciech 11 4.10 0.17