A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat krapkowicki 

krapkowicki
brak 1.98% 2.11% 2.23% 2.36% 2.49% 2.62% 2.74% 2.87% 3.00% 3.12%
danych 2.10% 2.22% 2.35% 2.48% 2.61% 2.73% 2.86% 2.99% 3.11% 3.25%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:52 893
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 939
Liczba ważnych kart:6 939
Frekwencja wyborcza:13.12%
Liczba głosów ważnych:6 633
% głosów ważnych:95.59%
Liczba głosów na listy komitetu:179
% 2.70%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Gogolin 10 148  1 199  1 199  1 136  35  3.08
Krapkowice 19 053  2 963  2 963  2 869  69  2.41
Strzeleczki 6 148  526  526  492  12  2.44
Walce 4 713  533  533  504  10  1.98
Zdzieszowice 12 831  1 718  1 718  1 632  53  3.25
Ogółem 52 893  6 939  6 939  6 633  179  2.70
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 66 36.87 1.00
KUBICA Anna Maria 32 17.88 0.48
NOWAK Bogusław Jerzy 12 6.70 0.18
GÓRNIAK Judyta 15 8.38 0.23
WIDŁAK Artur Fryderyk 11 6.15 0.17
NOWACKA Agata Łucja 17 9.50 0.26
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 3 1.68 0.05
ZAWADZKA Stanisława Natalia 5 2.79 0.08
TABISZ Jacek 8 4.47 0.12
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 10 5.59 0.15