A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat krapkowicki 

krapkowicki
brak 7.93% 8.25% 8.57% 8.88% 9.20% 9.52% 9.84% 10.16% 10.47% 10.79%
danych 8.24% 8.56% 8.87% 9.19% 9.51% 9.83% 10.15% 10.46% 10.78% 11.11%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:52 893
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 939
Liczba ważnych kart:6 939
Frekwencja wyborcza:13.12%
Liczba głosów ważnych:6 633
% głosów ważnych:95.59%
Liczba głosów na listy komitetu:610
% 9.20%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Gogolin 10 148  1 199  1 199  1 136  91  8.01
Krapkowice 19 053  2 963  2 963  2 869  281  9.79
Strzeleczki 6 148  526  526  492  39  7.93
Walce 4 713  533  533  504  56  11.11
Zdzieszowice 12 831  1 718  1 718  1 632  143  8.76
Ogółem 52 893  6 939  6 939  6 633  610  9.20
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 308 50.49 4.64
DYBALSKI Ireneusz Karol 65 10.66 0.98
PODOLSKA Maja Małgorzata 57 9.34 0.86
RUBIŚ Tomasz Łukasz 20 3.28 0.30
JARZĄBEK Bogusława Hanna 19 3.11 0.29
SZEWCZYK Łukasz Leszek 31 5.08 0.47
KAWKA Karina Anna 43 7.05 0.65
POKRYWKA Jan Tadeusz 13 2.13 0.20
ŁAMBUCKA Maria Anna 14 2.30 0.21
WITCZAK Klaudia Monika 40 6.56 0.60