A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat krapkowicki 

krapkowicki
brak 47.86% 48.42% 48.97% 49.53% 50.09% 50.65% 51.20% 51.76% 52.32% 52.87%
danych 48.41% 48.96% 49.52% 50.08% 50.64% 51.19% 51.75% 52.31% 52.86% 53.43%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:52 893
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 939
Liczba ważnych kart:6 939
Frekwencja wyborcza:13.12%
Liczba głosów ważnych:6 633
% głosów ważnych:95.59%
Liczba głosów na listy komitetu:3 315
% 49.98%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Gogolin 10 148  1 199  1 199  1 136  607  53.43
Krapkowice 19 053  2 963  2 963  2 869  1 413  49.25
Strzeleczki 6 148  526  526  492  257  52.24
Walce 4 713  533  533  504  257  50.99
Zdzieszowice 12 831  1 718  1 718  1 632  781  47.86
Ogółem 52 893  6 939  6 939  6 633  3 315  49.98
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 831 25.07 12.53
JAZŁOWIECKA Danuta 2 150 64.86 32.41
HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 91 2.75 1.37
SYNOWSKA Alicja 65 1.96 0.98
TUTAJ Jerzy 45 1.36 0.68
BROK Anna 51 1.54 0.77
WALKOWIAK Roman Wiktor 20 0.60 0.30
PICHLA Grażyna Bożena 35 1.06 0.53
KOTAPKA Jan Tomasz 12 0.36 0.18
RUDYK Cezariusz Emanuel 15 0.45 0.23