A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat krapkowicki 

krapkowicki
brak 11.11% 11.70% 12.29% 12.89% 13.48% 14.07% 14.66% 15.25% 15.85% 16.44%
danych 11.69% 12.28% 12.88% 13.47% 14.06% 14.65% 15.24% 15.84% 16.43% 17.03%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:52 893
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 939
Liczba ważnych kart:6 939
Frekwencja wyborcza:13.12%
Liczba głosów ważnych:6 633
% głosów ważnych:95.59%
Liczba głosów na listy komitetu:1 045
% 15.75%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Gogolin 10 148  1 199  1 199  1 136  164  14.44
Krapkowice 19 053  2 963  2 963  2 869  478  16.66
Strzeleczki 6 148  526  526  492  69  14.02
Walce 4 713  533  533  504  56  11.11
Zdzieszowice 12 831  1 718  1 718  1 632  278  17.03
Ogółem 52 893  6 939  6 939  6 633  1 045  15.75
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JACKIEWICZ Dawid Bohdan 264 25.26 3.98
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 197 18.85 2.97
ZALEWSKA Anna Elżbieta 99 9.47 1.49
KŁOSOWSKI Sławomir 377 36.08 5.68
MARCZAK Tadeusz Kazimierz 20 1.91 0.30
MACHAŁEK Marzena Anna 10 0.96 0.15
GIBAS Teresa Jadwiga 26 2.49 0.39
TYNIEC Jacek 16 1.53 0.24
MARCINIAK Wojciech 10 0.96 0.15
CZOCHARA Katarzyna Beata 26 2.49 0.39