A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat namysłowski 

namysłowski
brak 1.76% 2.00% 2.25% 2.49% 2.73% 2.98% 3.22% 3.46% 3.70% 3.95%
danych 1.99% 2.24% 2.48% 2.72% 2.97% 3.21% 3.45% 3.69% 3.94% 4.19%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 762
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 893
Liczba ważnych kart:6 892
Frekwencja wyborcza:19.83%
Liczba głosów ważnych:6 554
% głosów ważnych:95.10%
Liczba głosów na listy komitetu:159
% 2.43%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Domaszowice 2 983  759  759  701  15  2.14
Namysłów 20 882  4 392  4 391  4 207  97  2.31
Pokój 4 345  631  631  597  25  4.19
Świerczów 2 912  539  539  510  1.76
Wilków 3 640  572  572  539  13  2.41
Ogółem 34 762  6 893  6 892  6 554  159  2.43
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZASADA Artur Jarosław 77 48.43 1.17
BŁOŃSKI Wojciech Stanisław 9 5.66 0.14
ADAMSKA-WEDLER Elżbieta Donata 11 6.92 0.17
SICIŃSKA Lilianna 10 6.29 0.15
PANCZEŚNIK Piotr Stanisław 12 7.55 0.18
MAŁOLEPSZA Magdalena 15 9.43 0.23
DOBRUK Paweł Jan 3 1.89 0.05
PASZYN Paweł Stefan 1 0.63 0.02
ZDZIENICKA Ewa Maria 8 5.03 0.12
DĄBROWSKI Andrzej Wojciech 13 8.18 0.20