A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat namysłowski 

namysłowski
brak 8.71% 9.57% 10.42% 11.28% 12.13% 12.99% 13.84% 14.70% 15.55% 16.41%
danych 9.56% 10.41% 11.27% 12.12% 12.98% 13.83% 14.69% 15.54% 16.40% 17.26%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 762
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 893
Liczba ważnych kart:6 892
Frekwencja wyborcza:19.83%
Liczba głosów ważnych:6 554
% głosów ważnych:95.10%
Liczba głosów na listy komitetu:713
% 10.88%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Domaszowice 2 983  759  759  701  121  17.26
Namysłów 20 882  4 392  4 391  4 207  430  10.22
Pokój 4 345  631  631  597  52  8.71
Świerczów 2 912  539  539  510  59  11.57
Wilków 3 640  572  572  539  51  9.46
Ogółem 34 762  6 893  6 892  6 554  713  10.88
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 171 23.98 2.61
WOŹNIAK Piotr Jan 318 44.60 4.85
KLEPACZ Apolonia Weronika 135 18.93 2.06
LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 14 1.96 0.21
PIWCEWICZ Jolanta Anna 11 1.54 0.17
CHADŻY Wojciech 4 0.56 0.06
JANIEC Alicja Jadwiga 8 1.12 0.12
KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 14 1.96 0.21
DUDA Katarzyna Beata 28 3.93 0.43
GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 10 1.40 0.15