A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat namysłowski 

namysłowski
brak 3.71% 3.97% 4.23% 4.49% 4.75% 5.02% 5.28% 5.54% 5.80% 6.06%
danych 3.96% 4.22% 4.48% 4.74% 5.01% 5.27% 5.53% 5.79% 6.05% 6.32%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 762
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 893
Liczba ważnych kart:6 892
Frekwencja wyborcza:19.83%
Liczba głosów ważnych:6 554
% głosów ważnych:95.10%
Liczba głosów na listy komitetu:373
% 5.69%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Domaszowice 2 983  759  759  701  26  3.71
Namysłów 20 882  4 392  4 391  4 207  266  6.32
Pokój 4 345  631  631  597  24  4.02
Świerczów 2 912  539  539  510  32  6.27
Wilków 3 640  572  572  539  25  4.64
Ogółem 34 762  6 893  6 892  6 554  373  5.69
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 243 65.15 3.71
DYBALSKI Ireneusz Karol 19 5.09 0.29
PODOLSKA Maja Małgorzata 16 4.29 0.24
RUBIŚ Tomasz Łukasz 2 0.54 0.03
JARZĄBEK Bogusława Hanna 8 2.14 0.12
SZEWCZYK Łukasz Leszek 16 4.29 0.24
KAWKA Karina Anna 22 5.90 0.34
POKRYWKA Jan Tadeusz 9 2.41 0.14
ŁAMBUCKA Maria Anna 8 2.14 0.12
WITCZAK Klaudia Monika 30 8.04 0.46