A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat namysłowski 

namysłowski
brak 18.83% 20.68% 22.53% 24.39% 26.24% 28.09% 29.94% 31.79% 33.65% 35.50%
danych 20.67% 22.52% 24.38% 26.23% 28.08% 29.93% 31.78% 33.64% 35.49% 37.35%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 762
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 893
Liczba ważnych kart:6 892
Frekwencja wyborcza:19.83%
Liczba głosów ważnych:6 554
% głosów ważnych:95.10%
Liczba głosów na listy komitetu:2 012
% 30.70%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Domaszowice 2 983  759  759  701  132  18.83
Namysłów 20 882  4 392  4 391  4 207  1 365  32.45
Pokój 4 345  631  631  597  223  37.35
Świerczów 2 912  539  539  510  141  27.65
Wilków 3 640  572  572  539  151  28.01
Ogółem 34 762  6 893  6 892  6 554  2 012  30.70
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 1 236 61.43 18.86
JAZŁOWIECKA Danuta 580 28.83 8.85
HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 67 3.33 1.02
SYNOWSKA Alicja 29 1.44 0.44
TUTAJ Jerzy 26 1.29 0.40
BROK Anna 28 1.39 0.43
WALKOWIAK Roman Wiktor 11 0.55 0.17
PICHLA Grażyna Bożena 15 0.75 0.23
KOTAPKA Jan Tomasz 5 0.25 0.08
RUDYK Cezariusz Emanuel 15 0.75 0.23